List of products by brand SASSOU JAPAN

傳承日本傳統 「素.肌」護膚理念

S A S S O U  J A P A N 一直追求肌膚「素淨」之美,無論肌膚或心靈上,只要達至「簡約」、「從容」、「釋放」的狀態中,肌膚才能在平衡和諧的原始環境下,獲得最極緻的呵護。S A S S O U  J A P A N 從傳統的日本美顏古方,結合現代科研配合,徹底以「素.肌」護膚理念為核心,從潔顏的簡單開始,配合傳統日本純金成份破解肌膚衰老的秘密,為肌膚及心靈注入最天然及簡單的護理之道。

SASSOU JAPAN Gold H2-Aqua Illuminating Mask SASSOU JAPAN Gold H2-Aqua Illuminating Mask
SASSOU JAPAN

SASSOU JAPAN Gold H2-Aqua Illuminating Mask

HK$880.00